033-563067
info@swastikmicrofinance.com
Micro Insurance लघुविमा

1. In case of loans taken from this financial institution before the date 2080 Mansir, compensation will be provided for micro insurance as follows:

1.1 In case of normal death due to reasons other than suicide, compensation equal to the loan amount will be provided.

1.2 In case of death due to a vehicle accident, compensation equal to twice the loan amount will be provided.

2. In case of loans invested from this financial institution after the date of November 2080, compensation will be provided for micro insurance as follows:

2.1 In case of Loanee: 

a. In case of normal death other than suicide: equal to the remaining loan amount.

b. In case of death due to vehicle accident: loan equal to the investment amount.

c. In case of total disability due to any reason: loan equal to the investment amount.

2.2 In case of Loanee spouse or other insured person:

a. In case of normal death other than suicide: equal to the loan amount.

b. In case of death due to vehicle accident: Double the loan investment amount.

c. Funeral Expenses: 30 percent of the investment amount or up to twenty five thousand.

d. In case of permanent total disability: equal to the loan amount.

e. In case of permanent partial disability: Fifty percent of the loan amount.

Source:

1. The above-mentioned compensations will be provided only in case of micro-insured loans.

2. Claims for compensation must be made within a maximum of 60 days after the occurrence of the above-mentioned incidents.

3. For the compensation claim, the necessary documents as determined by the financial institution must be submitted.

4. The related borrower has to pay the required insurance fee for the mini insurance and since the institution will secure the loan through the insurance company, the final decision on the compensation claim payment will be according to the insurance company.

5. The policies changed by the insurance company or the insurance authority will be automatically applied and it will be the responsibility of all of us to implement them.

१. यस वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८० मंसिर भन्दा पहिले लिएका कर्जाको हकमा देहायबमोजिम लघुविमा वापत क्षतिपुर्ति प्रदान गरिनेछ ।
१.१ आत्महत्या बाहेक अन्य कारणले सामान्य मृत्यु भएमा कर्जा रकम बराबर क्षतिपुर्ति प्रदान गरिनेछ ।
१.२ सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको अवस्थामा कर्जा रकमको दोब्बर रकम बराबर क्षतिपुर्ति प्रदान गरिनेछ ।

२. यस वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८० मंसिर पछि लगानी भएको कर्जाको हकमा देहायबमोजिम लघुविमा वापत क्षतिपुर्ति प्रदान गरिनेछ ।
२.१ ऋणीको हकमा :
क. आत्म हत्या बाहेक सामान्य मृत्यु भएमा : बाँकी कर्जा रकम बराबर ।
ख. सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा : कर्जा लगानी रकम बराबर ।
ग. कुनै कारणबस पुर्ण अपांग भएमा : कर्जा लगानी रकम बराबर ।

२.२ ऋणीको पति वा पत्नी वा अन्य विमित व्यक्तिको हकमा :
क. आत्महत्या बाहेक सामान्य मृत्यु भएमा ; कर्जा रकम बराबर ।
ख. सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा : कर्जा लगानी रकमको दोब्बर ।
ग. काजक्रिया खर्च बापत : लगानी रकमको ३० प्रतिशत वा पच्चिस हजार सम्म ।
घ. स्थायी पुर्ण अपांग भएमा : कर्जा रकम बराबर ।
ङ. स्थायी आशिंक अपांग भएमा : कर्जा रकमको पचास प्रतिशत ।

श्रोत :
१. लघुविमा गरिएको कर्जाको हकमा मात्र माथि उल्लेखित क्षतिपुर्तिहरु प्रदान गरिनेछ ।
२. माथि उल्लेखित घटनाहरु घटेको अधिकतम ६० दिन भित्र क्षतिपुर्ति दावी गरिसक्नु पर्नेछ ।
३. क्षतिपुर्ति दावीका लागी वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेबमोजिमको आवश्यक कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
४. लघुविमाको लागी आवश्यक विमाशुल्क सम्बन्धित ऋणीले बुझाउनु पर्नेछ र संस्थाले विमा कम्पनी मार्फत कर्जाको सुरक्षण गराउने भएकोले क्षतिपुर्ति दावी भुक्तानीको अन्तिम निर्णय विमा कम्पनी बमोजिम हुनेछ ।
५. विमा कम्पनी वा विमा प्राधिकरणले परिर्वतन गरेका नीतिहरु स्वतः लागु हुनेछ र सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने हामी सबैको दायित्व हुनेछ ।

CEO Message
CEO Image
Dhirendra Lal Karn
CEO

नमस्कार, मधेश प्रदेशका स्थानिय व्यक्तित्वहरुद्धारा प्रवर्धित स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको (प्रदेशस्तर) वित्तीय संस्थाको रुपमा ईजाजत प्राप्त गरि २०७५ चैत्र १२ गते देखि वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस प्रदेशमा रहेका जनताहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गरि निक्षेप संरक्षण गर्ने र आफनै देशमा बसी व्यवसायी गर्न ईच्छुक युवाहरुमा धितो वा विनाधितो कर्जा मार्फत स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गराई आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा सहयोग गरि सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत बिकास गराउनु यस वित्तीय संस्थाको उद्येश्य रहेको छ । यस वित्तीय संस्थाको एकल प्रयासबाट ग्राहक सदस्यहरुले आर्थिक सम्पन्नताको सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यसको लागी सदस्यपरिवार स्वयम्ले पनि आफनो जिम्मेवारी बुझि कर्जाको शतप्रतिशत सदुपयोग गरि आम्दानीमा बृद्धि र अनावश्यक खर्चको कटौती गर्दै आफनो ईमान्दारीता कायम राखी समयमै कर्जाको किस्ता भुक्तानी गरी आफनो दायित्व निर्वाह गर्नु हुन सम्पुर्ण ग्राहक सदस्यहरुमा अनुरोध गर्दछौँ । साथै, यस वित्तीय संस्थाको स्थापना गरि रोजगारी सिर्जना गर्नुहुने सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, आर्थिक कारोबारको लागी यस वित्तीय संस्थालाई छनौट गर्नुहुने सम्पुर्ण ग्राहक सदस्यहरु, आफनो परिवारलाई भन्दा बढि समय यस वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरि वित्तीय संस्थाको सेवामा लाग्नु भएका कर्मचारीसाथीहरु, विभिन्न समयमा यस वित्तीय संस्थाको कारोबारलाई निरीक्षण गरि महत्वपुर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने नियमनकारी निकायहरु, वित्तीय संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागी अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुहुने संचालक समिति लगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा यस वित्तीय संस्थालाई साथ, सहयोग र माया गर्नुहुने सम्पुर्ण शुभ चिन्तकहरुमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दे आगामी दिनमा समेत यस वित्तीय संस्थाको सफलताको लागी यहाँहरुको थप सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । “स्वरोजगार सिर्जनाको लागी स्वस्तिक लघुवित्त”